NORMATIVA DE L’ESCOLA DE DANSA NOEMÍ RUBIRA

 • Els pagaments en efectiu s’hauran d’efectuar entre l’1 i el 4 de cada mes.
 • Els Pagaments amb càrrec en compte es faran entre l’1 i el 4 de cada mes. En cas de devolució del rebut, el cost anirà a càrrec del deutor.
 • Quan l’alumne vulgui donar-se de baixa haurà de comunicar-ho a recepció o als següents telèfons 937725951-697136585, 10 dies abans de finalitzar el mes anterior a la baixa, amb la finalitat de no carregar el rebut a l’alumne. En el cas contrari haurà d’abonar la mensualitat corresponent. Si més endavant volgués tornar a inscriure’s haurà de tornar a pagar la matrícula.
 • Un cop finalitzat el curs en el cas que l’alumne vulgui continuar amb l’activitat haurà d’abonar l’import corresponent a la quota de manteniment en efectiu un cop es faci la inscripció. Això comporta el manteniment de la plaça i la no matriculació de setembre.
 • Sota cap circumstància es retornarà l’import de la matrícula o quota de manteniment.
 • L’alumne ja inscrit, en el cas de no poder assistir a les classes durant un temps superior a un mes per els següents motius: lesió greu, hospitalització, embaràs o canvi de ciutat per raons professionals o d’estudis, no tindrà cap cost. En qualsevol d’aquests casos serà necessària la presentació per escrit de justificant mèdic, d’empresa o acadèmic.
 • Les exhibicions, demostracions o festivals son actes independents de tots els cursos, per això el seu finançament no es cobreix amb les quotes de les activitats.
 • En el cas de patir alguna patologia, l’alumne haurà de consultar amb el facultatiu corresponent sobre la conveniència de la disciplina a realitzar. En el cas d’embaràs l’alumna haurà de consultar amb el facultatiu corresponent sobre la conveniència de la disciplina a realitzar. En qualsevol d’aquests casos serà necessària la presentació per escrit de justificant mèdic.
 • L’escola no es fa responsable de les lesions que es puguin patir per patologies de l’alumne conegudes o no conegudes per aquest.
 • L’escola no es fa responsable de cap tipus de lesió patida a les seves instal·lacions.
 • Recordem que practicar qualsevol de les disciplines impartides al centre, pot comportar el risc de patir lesions.
 • Caldrà portar la vestimenta adient per cada tipus de classe i una ampolla d’aigua preferiblement amb el nom de l’alumne.
 • Tot alumne menor de 12 anys en el cas de voler-se dutxar s’haurà de fer sota la supervisió d’un adult del mateix sexe.
 • És obligatori l’ús de sabatilles adequades per dutxar-se.
 • No es permet menjar en totes les instal·lacions i tampoc es pot portar menjar a l’Escola.
 • L’escola no es fa responsable de qualsevol objecte perdut o sostret en les seves instal·lacions.
 • Els objectes oblidats i no reclamats per l’alumne en un termini de 15 dies, seran donats a organitzacions benèfiques.
 • En cas que l’alumne matriculat sigui menor d’edat, la signatura d’aquesta matrícula per pare/mare o tutor legal comporta l’autorització a realitzar les activitats i classes programades al curs.
 • L’escola de Dansa Noemí Rubira es reserva el dret, si fos necessari, de canviar de professors i d’horaris.
 • L’escola de Dansa Noemí Rubira es reserva el dret d’anul·lar aquells grups inferiors a un mínim d’alumnes.
 • L’escola de Dansa Noemí Rubira es reserva el dret d’admissió.
 • El fet de matricular-se a l’escola de Dansa Noemí Rubira implica l’acceptació de totes les normes.
Descarrega la normativa aquí